ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
1. Met de vernoeming van Videogames24 wordt in dit document verwezen naar de firma Videoland Westerhaven ingeschreven bij de KvK te Groningen onder nummer 0200041.

2. GELDIGHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De Algemene Voorwaarden hebben enkel betrekking op alle verkopen welke plaatsvinden vanuit de rechtspersoon Videogames24 alsmede rechtspersonen welke op door Videogames24 schriftelijk erkende wijze aan Videogames24 verbonden zijn.
2. Onder verkopen worden verstaan alle contante verkopen alsmede verkopen, bestellingen en reserveringen via telefoon, geschrift en op elektronische wijze.

3. PRIJZEN EN LEVERBAARHEID
1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud. Prijzen als genoemd richting consument/ particulier zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijzen zijn exclusief verzendkosten en heffingen van overheidswege.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud. Prijzen als genoemd richting handelsfirmas zijn exclusief BTW verzendkosten.
3. Leveringen binnen Nederland zijn onderhevig aan BTW. Leveringen buiten Nederland, maar binnen de EEG zijn vrijgesteld van BTW bij bekendmaking van BTW identificatienummer in geval van bedrijven. Afnemers zijn in dergelijk geval zelf verantwoordelijk voor afdracht en aangifte van BTW en leveringen.
4. Leveringen buiten de EEG zijn vrijgesteld van BTW bij levering aan bedrijfsinstellingen. Afnemers zijn zelf verplicht aangifte te doen van BTW en invoerrechten.
5. Volgens de wet kopen op afstand bedraagt de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

4. AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn geldig voor de duur als door Videogames24 aangegeven en onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten. Videogames24 behoudt zich het recht voor acties en aanbiedingen te beëindigen zonder opgaaf van reden.

5. GARANTIE
1. Videogames24 hanteert de door leveranciers aangegeven garantietermijnen en voorwaarden als vermeld op artikelen dan wel op verpakking en/of in de handleiding van een gekocht product. Bij het niet aanwezig zijn van garantiebepalingen wordt een periode van 3 maand op fabrieksfouten gehanteerd.
2. Garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik van producten.
3. Defecten door foutief aansluiten vallen niet onder de garantie.
4. In geval van Postorder-aankopen dienen schademeldingen binnen 2 dagen na ontvangst van het product te worden overgebracht aan Videogames24.
5. Beschadigde artikelen worden enkel omgeruild voor een ander exemplaar van hetzelfde product en bij constatering binnen 3 dagen na aankoop. Bij schade/ constatering na deze termijn wordt het product ingestuurd ter reparatie/ omruil naar de leverancier.
Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
6. AANSPRAKELIJKHEID
1. Videogames24 is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten. Dit met betrekking tot materiële en/of persoonlijke schade.
2. Videogames24 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in uitlevering door transporteurs, noch voor ziekte of wettelijke regelingen c.q. beperkingen.
3. Aansprakelijkheid is slechts van toepassing bij duidelijke schuld of opzet door Videogames24 welke aan de wet te toetsen is.
4. Op alle aankopen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen dan ook worden beslecht via de Nederlandse rechtsinstellingen en in de Nederlandse taal.

7. RUILINGEN
1. De koper heeft recht op een afkoelingsperiode. Dit houdt in dat de consument binnen 7 werkdagen na ontvangst van product, zonder opgave van rede te retourneren.
De koper neemt hierbij wel de kosten voor retour zenden voor haar rekening.
Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar.
Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
Aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt of geleverd zijn maatwerk en valt buiten dit recht.
2. Uitzonderingen op de afkoelingsperiode gelden voor games en software. Wanneer de verzegeling verbroken is kan deze niet retour.: videos DVDs, geluidsdragende CDs, hardware, speciale bestellingen en met codes beveiligde software.
3. Ruilingen alleen mogelijk indien het product in nieuwstaat verkeert.
4. Videogames24 beschikt niet over een geld terug-mogelijkheid.
5. Ruilingen bij Postorder-aankopen dienen schademeldingen binnen 2 dagen na ontvangst van het product te worden overgebracht aan Videogames24.
6. Retouren dienen volledig gefrankeerd aangeleverd te worden bij Videogames24. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd.

8. VERZENDKOSTEN
1. Verzendkosten zijn afhankelijk van de leveringswijze en het orderbedrag.
2. Verzendkosten worden berekend per zending. Onder zending wordt verstaan het gelijktijdig versturen van 1 of meerdere producten.
Videogames24 behoudt zich het recht voor de hoogte van het bedrag aan verzendkosten aan te passen naar gelang de situatie dit nodig maakt en zonder opgaaf van redenen.
Videogames24 behoudt zich het recht voor betalingsmethoden toe te voegen en/of te verwijderen naar gelang de situatie dit nodig maakt en zonder opgaaf van redenen.

BETALINGSMETHODEN
Winkelverkopen vinden plaats op basis van contante betaling via:
· contant Nederlands geld
· pinbetaling (aangesloten banken)
Contante waarden van boven € 100 per eenheid hoeven niet geaccepteerd te worden.
Videogames24 is niet verplicht buitenlandse valuta te accepteren.
Postorderverkopen aan particulieren als aangegeven onder punt 8.2.
Betalingsmethoden voor handelsinstellingen en groothandelaren onder rembours of onder vooruitbetaling via bank of giro.
Leveringen buiten Nederland enkel onder vooruitbetaling via bank/giro of iDEAL.
Videogames24 is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte gelden bij bank/giro of post.
Videogames24 behoudt zich het recht voor betalingsmethoden toe te voegen en/of te verwijderen naar gelang de situatie dit nodig maakt en zonder opgaaf van redenen.

ANNULERINGEN
Het annuleren van een gereserveerd artikel is enkel mogelijk via schriftelijke bevestiging.
Het annuleren van een gereserveerd artikel meer dan 7 dagen voor levering is niet met kosten belast.
Het annuleren van een gereserveerd artikel minder dan 7 dagen voor levering is met €7,50 kosten belast.

NIET AFGENOMEN BESTELLINGEN
Bij het niet afnemen van een reeds verzonden bestelling wordt € 15.00 aan verzend- en administratiekosten aan de klant doorberekend.
Reserveringen voldoen in deze aan dezelfde voorwaarden als bestellingen.

PERSOONSGEGEVENS
Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor intern gebruik en worden niet verstrekt aan derden of instanties zonder medeweten en toestemming van de persoon in kwestie.
Wettelijke eisen c.q. regelingen overtreffen punt 11.1

OVERIG
In alle situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Videogames24 naar wettelijke bepalingen.

NEDERLANDSE TAAL
De Nederlandse versie van de bepaling is bindend boven vertalingen hiervan.

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
Videogames24 behoudt zich het recht voor zonder opgaaf de Algemene Voorwaarden te wijzigen c.q. aan te vullen.

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken door:

Videoland Groningen
KvK: 02100042
Westerhaven 3
9718 AT Groningen